facebook2

Dyrektor Szkoły

 

mgr Elżbieta Pańtak

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Marzena Roman - nauczanie zintregowane, wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr Izabela Bąkiewicz - nauczanie zintregowane, wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr Teresa Szaniecka - nauczanie zintregowane, wychowawca klasy II

mgr Małgorzata Kowalska - nauczanie zintregowane, wychowawca klasy I

mgr Grażyna Pietrasiewicz - nauczanie zintregowane, wychowawca kl III

 

Nauczanie przedmiotowe

mgr Elżbieta Pańtak - język polski

mgr Edyta Ślusarek - język polski, wychowawca kl. IV

mgr Teresa Spadło - język angielski, wychowawca kl VII

mgr Małgorzata Kowalska - historia

mgr Wioleta Kośka - matematyka, wychowawca kl VIII

mgr Bożena Leksa - przyroda,geografia, informatyka, wychowawca kl. VI

mgr Renata Władyszewska - religia

mgr Agnieszka Grabowska - historia, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych

mgr Sławomir Strzeszkowski - muzyka, doradztwo zawodowe

mgr Marzena Roman - wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Domagała Cichoń - język niemiecki

mgr Beata Pełka - fizyka

mgr Małgorzata Rokicka - chemia, biologia

mgr Martyna Piskorz - nauczyciel wspomagający

mgr Piotr Dzwonek  - WOS, plstyka, zajęcia techniczne, technika, wychowawca kl. V

mgr Eugeniusz Cichoń - wychowanie - fizyczne

mgr Bartłomiej Bartosz - edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Paradowska - wychowanie fizyczne

Świetlica

mgr Teresa Szaniecka

mgr Grażyna Pietrasiewicz

Logopeda

mgr Agnieszka Grabowska

Biblioteka

mgr Barbara Fatyga

Rzecznik Praw Ucznia

mgr Teresa Szaniecka

Pomoc pedagogiczna

Roksana Chalewska

Pracownicy obsługi szkoły

Katarzyna Kania
Martyna Piskorz
Sławomir Kania 

programy