facebook2

W ramach programu „Żyj zdrowo na sportowo!” realizowanych było 30 godzin zajęć sportowych oraz 8 godzin zajęć profilaktycznych w zakresie zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania alkoholizmowi. Adresatami programu byli uczniowie klas IV-VIII - zakwalifikowani przez nauczycieli - wychowawców szkoły.
Efektem prowadzonych zajęć był wzrost sprawności motorycznej, umiejętności ruchowej oraz wydolności fizycznej uczniów. Ponadto zajęcia te dostarczały wiele radości, satysfakcji i zadowolenia. Nauczyły również dzieci współdziałania w grupie rówieśniczej, odpowiedzialności za swoje postępowanie, zdrowej rywalizacji oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

programy