facebook2

Polski Czerwony Krzyż w roku 2019 obchodzi 100 lecie powstania organizacji.
W 1919 roku w naszej Ojczyźnie powstał Polski Czerwony Krzyż, który działa po dzień dzisiejszy.
Misją PCK jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Uczniowie naszej szkoły dla uczczenia tej rocznicy przygotowali apel.
Piosenka „Wznieś serca nad zło…” zabrzmiała donośnie podczas uroczystości oraz wiersze mówiące o problemach współczesnego świata, ludzkiej biedzie, bólu i cierpieniu.

programy