facebook2

Na podstawie tzw. specustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań
w walce z epidemią koronawirusa od 12 marca do 25 marca 2020 r., zajęcia zostają zawieszone, z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek,
12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach
i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.
Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

programy