facebook2

1. Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu dla uczniów szkół podstawowych– można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje

2. Arkusze m.in. dla ósmoklasistów są codziennie udostępniane o godz. 9.00 , a odpowiedzi do nich o godz. 15.00 na platformie epodreczniki.pl

3. Dyrekcja szkoły i nauczyciele proszą Rodziców, aby zmobilizować uczniów kl. I – VIII do odrabiania prac domowych podawanych przez nauczycieli oraz do korzystania ze zdalnych lekcji.

programy