facebook2

Opiekunowie -  mgr Agnieszka Grabowskamgr Katatzyna Rynka

- pomaga w organizacji oraz organizuje apele informacyjne poświęcone sprawom szkoły i uczniów, okolicznościowe akademie i spotkania w duchu poszanowania tradycji religijnych i historycznych
- prowadzi tablice tematyczne w których zamieszcza relacje z imprez oraz wydarzeń w których bierze młodzież naszej szkoły
- współpracuje i utrzymuje kontakty z młodzieżą i SU innych szkół w celu wymiany doświadczeń
- organizuje i przeprowadza akcje charytatywne niosąc pomoc materialną potrzebującym jej
- pomaga w przeprowadzaniu ankiet i opracowaniu ich wyników w celu doskonalenia pracy dydaktyczno - wychowawczej naszej szkoł
- współdziała z innymi organizacjami i kołami w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno - krajoznawczych

 

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Gabriela Orzechowska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU

Bartłomiej Fiuk

SEKRETARZ

Roksana Walczyńska

 

Sekcja kulturalna

Tatiana Skrzekowska

Agnieszka Kędzior

Monika Segeta

Urszula Olesińska

Julia Warzecha

Zuzanna Misztal

Bartosz Sęk

Magda Cichoń

Zadania sekcji kulturalnej:

 1. Przygotowanie programów artystycznych i imprez organizowanych przez Samorząd.
 2. Organizowanie poczty świątecznej.
 3. Organizowanie dyskotek.
 4. Organizowanie razem z nauczycielem W-F zajęć sprawnościowych, zawodów sportowych.

Sekcja dekoracyjna

Gabriela Orzechowska

Roksana Walczyńska

Julia Walczyńska

Aleksandra Gocel

Anna Fatyga

Julia Fiuk

 

Zadania sekcji dekoracyjnej:

 1. Prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Szkolnego.
 2. Przygotowanie dekoracji i plakatów okolicznościowych (zawiadomienia o imprezach szkolnych, konkursach itp.).
 3. Przygotowanie prezentacji multimedialnych na różnego rodzaju uroczystości.

Sekcja porządkowa

Bartosz Fiuk

Piotr Galant

Zadania sekcji porządkowej:

 1. Pełnienie dyżurów w czasie przerw na korytarzu i w szatni.
 2. Dbanie o czystość na korytarzu i wokół szkoły.
 3. Zwracanie uwagi na zmianę obuwia.
 4. Zapobieganie dewastacji mienia.
programy