facebook2

Opiekunowie -  mgr Agnieszka Grabowskamgr Izabela Bąkiewicz

- pomaga w organizacji oraz organizuje apele informacyjne poświęcone sprawom szkoły i uczniów, okolicznościowe akademie i spotkania w duchu poszanowania tradycji religijnych i historycznych
- prowadzi tablice tematyczne w których zamieszcza relacje z imprez oraz wydarzeń w których bierze młodzież naszej szkoły
- współpracuje i utrzymuje kontakty z młodzieżą i SU innych szkół w celu wymiany doświadczeń
- organizuje i przeprowadza akcje charytatywne niosąc pomoc materialną potrzebującym jej
- pomaga w przeprowadzaniu ankiet i opracowaniu ich wyników w celu doskonalenia pracy dydaktyczno - wychowawczej naszej szkoł
- współdziała z innymi organizacjami i kołami w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno - krajoznawczych

 

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Fiuk Julia

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU

Fatyga Anna

SEKRETARZ

Cichoń Magdalena

 

Sekcja kulturalna

 Gabriela Orlińska

Kinga Soboń

Bartosz Warzecha

Szymon Cichoń

Anna Fatyga

Julia Fiuk

Zadania sekcji kulturalnej:

 1. Przygotowanie programów artystycznych i imprez organizowanych przez Samorząd.
 2. Organizowanie poczty świątecznej.
 3. Organizowanie dyskotek.
 4. Organizowanie razem z nauczycielem W-F zajęć sprawnościowych, zawodów sportowych.

Sekcja dekoracyjna

Urszula Olesińska
Roksana Żelichowska
Julia Warzecha
Aurelia Aprea

 

Zadania sekcji dekoracyjnej:

 1. Prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Szkolnego.
 2. Przygotowanie dekoracji i plakatów okolicznościowych (zawiadomienia o imprezach szkolnych, konkursach itp.).
 3. Przygotowanie prezentacji multimedialnych na różnego rodzaju uroczystości.

Sekcja porządkowa

Agnieszka Kędzior
Zuzanna Misztal
Igor Michalski
Wiktoria Kania
Julia Sygut
Magda Cichoń

Zadania sekcji porządkowej:

 1. Pełnienie dyżurów w czasie przerw na korytarzu i w szatni.
 2. Dbanie o czystość na korytarzu i wokół szkoły.
 3. Zwracanie uwagi na zmianę obuwia.
 4. Zapobieganie dewastacji mienia.
programy